Kartel jako forma prowadzenia biznesu

Kartel polega na formalnej umowie między firmami konkurencyjnymi. Jest to formalna organizacja producentów i wytwórców, którzy zgadzają się na ustalenie cen, marketingu i produkcji. Kartele występują zwykle na oligopolistycznym rynku, a precyzyjniej na danej jego części, gdzie jest niewielka liczba sprzedawców sprzedających jednorodny produkt. Członkowie kartelu mogą zgodzić się na kwestiach takich jak ustalanie cen, całkowitej produkcji w przemyśle, udział w rynku, podziału klientów, podział terytoriów, wyboru ofert biznesowych, organizacji wspólnej sprzedaży i podziału zysków. Celem takiej zmowy jest wygranie z konkurencja i przejęcie rynku. Można wyróżnić prywatne kartele i publiczne kartele. W publicznych kartelach rząd jest zaangażowany w celu wyegzekwowania porozumień kartelowych, a rządowe zabezpieczania czynią takie kartele wolne od czynności prawnych. Odwrotnie, prywatne kartele podlegają odpowiedzialności prawnej w ramach przepisów antymonopolowych, które istnieją w każdym Państwie. Przepisy dotyczące konkurencji często zabraniają prywatnych karteli. Identyfikacja i rozbijanie karteli jest ważnym elementem polityki konkurencyjności w większości krajów, choć udowodnienie istnienia kartelu jest rzadko spotykane, ponieważ firmy zazwyczaj nie są tak nieostrożne, by zawierać oficjalne umowy kartelowe.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.